Välj goda tankar och må bättre

Är det inte fantastiskt? Att du kan VÄLJA vilka tankar du ska tänka, för varje tanke du tänker skapas antingen en känsla av harmoni, balans, glädje – dvs lycka – eller en störning, olust, irritation – dvs olycka. Det betyder att genom valet av tanke är det också...